logo EURES i WUP Poznań


OFERTA PRACY nr: 277/2010 
Data wpływu oferty  23.12.2010 
DANE DOTYCZĄCE OFERTY
Stanowisko pracy  Pracownicy sezonowi do zbioru truskawek 
Miejsce pracy  Hiszpania Finca Las Palmeritas Lepe (Huelva) i okolice 
Liczba wolnych miejsc  60 
Oferta ważna do dnia  Ważna do odwołania 
DANE DOTYCZĄCE FIRMY 
Kraj  Hiszpania 
Nazwa firmy  Masiá Ciscar S.A. www.masiaciscar.es 
Zakres obowiązków  Kobiety do zbierania truskawek, oraz ew. innych prac rolniczych 
WYMAGANIA
Znajomość języka  Nie wymagana, mile widziana znajomość j. hiszpańskiego lub angielskiego 
Wykształcenie   
Doświadczenie  Nie wymagane, mile widziane doświadczenie w rolnictwie przy zbiorach 
Inne   
WARUNKI PRACY
Okres zatrudnienia  początek marca 2011 do ok. 10 czerwiec 2011 
Czas pracy  39 godz. tygodniowo 
Godziny pracy  6,5 godz. dziennie, 6 dni w tygodniu sporadycznie praca w niedziele (ok. 4 godz.)  
Wynagrodzenie  37,8 EUR dziennie brutto (za 6,5 godz.) 2 % podatek / dzień ok. 80 EUR miesięcznie na ubezpieczenie społeczne nadgodziny płatne 7,25 EUR brutto 
Zakwaterowanie  Zagwarantowane przez pracodawcę, Pracownik płaci jedynie 20,00 EUR na 3 miesiące  
Wyżywienie   
Podróż  Podróż organizowana przez pracodawcę. Pracodawca opłaca podróż z Polski do Hiszpanii, a pracownik w powrotną stronę. Koszt podróży autobusem w jedną stronę wynosi ok. 105 EUR.  
Inne  www.masiaciscar.es - strona internetowa pracodawcy, zamieszczony także film i zdjęcia dot. pracy. 
DODATKOWE INFORMACJE
Rekrutacja  Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez pracodawcę na spotkaniu rekrutacyjnym 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami odbędą się 7 lutego 2011 r. w Koninie. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny: WUP w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie - tel. 063 249-71-16 Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone jedynie osoby wpisane na listę przez WUP w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie.


Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537
PoznańDane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.


Uwaga: Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).

Więcej ofert pracy za granicą: www.eures.europa.eu, www.eures.praca.gov.pl