logo EURES i WUP Poznań


OFERTA PRACY nr: 606/2007 
Data wpływu oferty  03.03.2008 
DANE DOTYCZĄCE OFERTY
Stanowisko pracy  Pracownicy sezonowi do zbiorów truskawek, innych prac rolniczych 
Miejsce pracy  Hiszpania Finca Las Palmeritas Lepe (Huelva) 
Liczba wolnych miejsc  20 
Oferta ważna do dnia  Ważna do odwołania 
DANE DOTYCZĄCE FIRMY 
Kraj  Hiszpania 
Nazwa firmy  Masiá Ciscar S.A. www.masiaciscar.es 
Zakres obowiązków  Praca dla kobiet przy zbiorach truskawek, inne prace rolnicze 
WYMAGANIA
Znajomość języka  Nie wymagana, mile widziana znajomość j. hiszpańskiego lub angielskiego 
Wykształcenie   
Doświadczenie  Nie wymagane, mile widziane doświadczenie w rolnictwie przy zbiorach 
Inne   
WARUNKI PRACY
Okres zatrudnienia  marzec 2008 - ok. 5-10 czerwiec 2008  
Czas pracy  39 godz. tygodniowo  
Godziny pracy  6,5 godz. dziennie, 6 dni w tygodniu sporadycznie praca w niedziele (ok. 4 godz.)  
Wynagrodzenie  35,23 EUR dziennie brutto 2 % podatek / dzień 72,65 EUR miesięcznie na ubezpieczenie społeczne  
Zakwaterowanie  Zagwarantowane przez pracodawcę, Pracownik płaci jedynie 20,00 EUR na 3 miesiące  
Wyżywienie   
Podróż  Podróż organizowana przez pracodawcę. Pracodawca opłaca podróż w jedną stronę, a pracownik w drugą,  
Inne  www.masiaciscar.es - strona internetowa pracodawcy, wszystkie informacje zamieszczone w języku polskim, zamieszczony także film i zdjęcia Ref. EURES 27045 info@masiaciscar.es  
DODATKOWE INFORMACJE
Rekrutacja  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu tel. 061 846 38 07  

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu tel. 061 846 38 07


Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537
PoznańDane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.


Uwaga: Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).

Więcej ofert pracy za granicą: www.eures.europa.eu, www.eures.praca.gov.pl